Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele osób w którymś momencie swojego życia prawdopodobnie zetknęło się z pojęciem kredytu konsolidacyjnego. Jest to dosyć specyficzny rodzaj zobowiązania finansowego, ponieważ z założenia powstał on z myślą o osobach, które mają już zadłużenia w instytucjach bankowych. Warto wiedzieć, na czym dokładnie polega mechanizm działania tego zobowiązania, ponieważ w licznych przypadkach może się ono okazać naprawdę bardzo przydatne. Dlatego właśnie dobrze jest mieć rozeznanie w tym obszarze tematycznym.

Podstawowym założeniem kredytu konsolidacyjnego jest to, że kredytodawca, czyli instytucja bankowa przyznająca nam zobowiązanie, spłaca nasze długi w bankach – te, które chcemy poddać konsolidacji. W zamian za to my stajemy się wówczas dłużnikami naszego kredytodawcy – łączymy więc niejako istniejące długi w jeden. Jest to wygodne zarówno od strony organizacyjnej, jak i praktycznej. Zamiast wykonywać kilka różnych przelewów, robimy jeden. Dzięki temu nieraz można oszczędzić na czasie, a poza tym trzeba zapamiętać tylko jedną kwotę i termin comiesięcznej spłaty długu. Niejednokrotnie przy pomocy kredytu konsolidacyjnego udaje się również zmodyfikować warunki, na jakich spłaca się swoje zadłużenie. Wielu osobom zależy na zmniejszeniu wysokości rat, chociaż w przypadku kredytu konsolidacyjnego nieraz może oznaczać to wydłużenie okresu kredytowania i zwiększenie kosztów całkowitych. Niemniej jednak te zagadnienia trzeba zawsze rozpatrywać w relacji pomiędzy warunkami konkretnej oferty a ustaleniami dotyczącymi naszych dotychczasowych zobowiązań. Nasze decyzje muszą bowiem być dopasowane do naszego przypadku – tego wymaga odpowiedzialne zarządzanie finansami.

Kredyty konsolidacyjne nie są więc szczególnie skomplikowane w swojej konstrukcji, niemniej jednak są one dosyć specyficzne i należy znać ich charakterystykę przed dokonaniem wyboru w tym zakresie. Niezbędna jest tutaj kompleksowa analiza naszych finansów, dostępnych ofert, a także parametrów długów, które pragniemy poddać procesowi konsolidacji. Trzeba więc spędzić trochę czasu na analizach i kalkulacjach – bez tego naprawdę trudno jest podjąć przemyślaną decyzję, a w finansach nie ma miejsca na lekkomyślność.