Depozyty.

Swoje oszczędności można powierzyć bankowi w postaci depozytów. Depozyt bankowy jest niczym innym jak transakcją jaka zachodzi pomiędzy bankiem, a klientem. To klient powierza bankowi daną kwotę pieniędzy. Bardzo często za taki depozyt można otrzymać dodatkowe pieniądze w postaci odsetek. Wielkość takich odsetek uzależniona jest od wielu czynników. Ważna jest kwota depozytu. Czas na jaki wkładamy depozyt, a także stopy procentowe jakie charakteryzują dany rynek. Oprocentowanie takiego depozytu może być zmienne lub stałe. W zamian za depozyt banki mogą dysponować naszymi środkami pieniężnymi jakie mu zdeponujemy. Depozyt może być również formą zabezpieczenia, aby móc otrzymać od banku kredyt. Depozyty są dla banków bardzo ważne. To one stanowią główne źródło, które finansuje działalność kredytową banków.

Depozyt może mieć różną formę. Może być również rzeczą, chociażby papiery wartościowe, czy też wartościowa biżuteria. Takie depozyty są w specjalny sposób zabezpieczane i przechowuje się je w specjalnie do tego celu przygotowanym skarbcu bankowym. Depozyt jaki znajduje się w skarbcu można tam złożyć za określoną opłatą. Już kilkanaście lat temu składano w bankach depozyty w postaci złota. To od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Dziś zamiast złota deponuje się najczęściej pieniądze. Obecnie w Polsce depozyty są najpopularniejszym sposobem przechowywania swych oszczędności i ważnych dla nas dokumentów.

Rodzaje depozytów.

Najbardziej znane są depozyty na żądanie, które nazywa się również depozytami a’vista. W tym przypadku depozyty wiążą się ściśle z pieniądzem transakcyjnym, który klient gromadzi na rachunkach. Depozyty na żądanie są mało opłacalne. Banki zwykle oferują za nie naprawdę niską stopę procentową, a w niektórych przypadkach jest ona nawet zerowa. Depozyty terminowe to drugi rodzaj tych jakże popularnych instrumentów finansowych. Nazywane są także lokatami terminowymi. Depozyt terminowy to środki pieniężne jakich przedsiębiorca nie potrzebuje do finansowania bieżących działalności swojego przedsiębiorstwa. W tym przypadku można otrzymać większe odsetki niż w przypadku depozytów na żądanie. Samo oprocentowanie depozytu wyraża się w postaci procentów w ujęciu całego roku. W wielu krajach wkłady bankowe w postaci depozytów są objęte specjalnym systemem gwarancyjnym. W momencie, kiedy bank, w którym złożymy depozyt zbankrutuje uda nam się uzyskać nasze pieniądze w części lub nawet w całości. Taka gwarancja pozwala nam na otrzymanie rekompensaty w postaci odszkodowania za ewentualne straty. Do dyspozycji klienci mają jeszcze depozyty międzybankowe. Taka forma pożyczki od banku polega na tym iż jeden bank udziela pieniędzy zaś drugi ją dostaje. Taka transakcja przez zawarciem musi mieć ściśle określone warunki.