Depozyt bankowy

Depozyty.

Swoje oszczędności można powierzyć bankowi w postaci depozytów. Depozyt bankowy jest niczym innym jak transakcją jaka zachodzi pomiędzy bankiem, a klientem. To klient powierza bankowi daną kwotę pieniędzy. Bardzo często za taki depozyt można otrzymać dodatkowe pieniądze w postaci odsetek. Wielkość takich odsetek uzależniona jest od wielu czynników. Ważna jest kwota depozytu. Czas na jaki wkładamy depozyt, a także stopy procentowe jakie charakteryzują dany rynek. Oprocentowanie takiego depozytu może być zmienne lub stałe.